oşa ve maksimum çalışma sıcaklıkları

İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi (OSHA) işçi sağlığını ve güvenliğini korumak için çalışma koşullarını düzenler. OSHA belirli maksimum sıcaklıklar oluşturmasa da, teknik el kitabı ısı stresini önleme yönergelerini ortaya koymaktadır.

OSHA’nın uyguladığı bir kılavuz, Devlet Endüstriyel Hijyenistler Amerikan Konferansı (ACGIH) tarafından belirlenen eşik sınır değer denklemidir. TLV’ler belirli sıcaklıklarda çalışmanın ne kadar güvenli olduğunu belirler. Örneğin, çalışanlar 86 derece Fahrenhayt derece sıcaklıklarda sürekli hafif görev yapabilirken, çalışanlar yalnızca 77 derece Fahrenheit kadar ağır görev yapabiliyorlar. Sırasıyla 87 ve 78 derece Fahrenheit’te işçiler her saatin yüzde 25’ini dinlenmek zorundalar. Sıcaklıklar artmaya devam edince çalışma süresi azalmaya devam ediyor.

OSHA el kitabı ayrıca ısı stresini azaltma önlemlerini açıklar. İşverenlerin, klimalı dinlenme alanları ve bol miktarda serin suyun kolayca erişilebilir olması gerekir. Mümkün olduğunca havalı bölgelerde iş planlamalı ve şantiyede ilk yardım ekipmanları ve eğitimli personel sağlamalıdır.

Özel sektör işverenleri tüm federal ve eyalet OSHA standartlarına uymak zorundadır ya da ağır para cezaları ve cezalarla karşı karşıya kalmaktadır. Bazı eyaletler kendi OSHA planlarını hükümet çalışanlarını kapsayacak şekilde yönetirler.