kar amacı gütmeyen kuruluşlar denetim denetim listesi

Birleşik Devletlerin denetim kuruluşları tarafından kar amacı gütmeyen kuruluşların (NPO) iş uygulamaları ve finansal bilgilerin incelenmesi 2000’li yılların başından bu yana artmıştır. Bir NPO’nun yönetim kurulu ve idari ekibi, izleme uygulamaları ve veri toplama konusunda proaktif olarak örgütlenmelerini sağlayabilir. Erken hazırlık ve hassas dokümantasyon, denetimlerin daha düzgün bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur ve ek bir bonus olarak, hibe fonuna başvururken gerekli olan bilgileri sağlar.

Misyon bildirisini yazın ve kuruluşun misyon şemsiyesi altında topluma sunduğu tüm hizmetleri listeleyerek başlayın. Bu hizmetlerin kapsamını belgelemek, hizmet alanı ne kadar büyük? Kuruluş devlet, ilçe veya şehir genelinde mi? Kurumun hizmet verdiği nüfusu listeleyin; engelliler, evsizler veya hırpalanmış kadınlar veya tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocuklar gibi belirli bir nüfus mudur? Belge çıktıları veya NPO hizmetlerinin sunduğu nüfusu nasıl olumlu etkilediği, etkilenen insanların sayısı ve bireylerin NPO’nun hizmetlerinden nasıl faydalanılacağı. Bu bilgi, sadece bir denetim için NPO’ya hizmet edecek değil, aynı zamanda mükemmel pazarlama materyali de oluşturuyor.

Kuruluş, hizmetlerden yararlanan kişilere ücretler verirse veya hizmetler, üçüncü bir taraf yoluyla ödenirse, sigorta, devlet hizmet sunumu hibe, sağlık birimi veya aile bağımsızlığı ajansı gibi belirli hizmetlerle sağlanan gelirin doğru kaydını tutarsa organizasyon. Muhasebeye ek olarak, fatura kopyalarını tutun, taslakları ve hizmete dayalı gelirin kağıt izini oluşturan diğer ilgili belgeleri saklayın.

Parasal tutar ne kadar küçük veya büyük olursa olsun, tüm özel, bireysel bağışları belgeleyin. Belirli bir amaçla belirlenen bağışları (bina fonu veya burs gibi) listelediğinizden emin olun. “Anonim” bağışları minimumda tutmaya çalışın. Özel bir donör anonim olmak istiyorsa, NPO’nun ilgili bilgileri listelemek için bir makbuz yayınlayıp sunamayacağını sorun ve bağışın, herhangi bir pazarlama materyalinde ya da kamuoyuna duyurulan para toplama bilgilerinde “anonim” olarak listeleneceğini kabul edin. Bağışçının adını ve kişisel bilgilerini, ajansın muhasebe bürosunda saklayacak ve genel bilgi için mevcut olmayacaklarını kabul et.

Bağış toplama faaliyetleri için ayrı muhasebe yapın. Personel, materyal, yemek, eğlence, tesis kiralama ve gönüllü çalışma saatleri gibi bağış toplama masraflarını belgeleyin. Her organizasyonun organizasyon için ne kadar para harcadığına dair gerçekçi bir resim vermek için, her bağış toplama birimini ayrı ayrı listeleyen bir harcama sayfası oluşturun. Aynı tür bağışları da listeleyin, örneğin, bir tesis, etkinlik için kira ücretsiz alan kullanmanıza izin verirse.

Grubun sağladığı hibelerin miktarı, hibenin miktarı, fon kullanımı için zaman aralığı ve paranın belirlendiği spesifik program, hizmet veya projenin bir listesini yapın. Hibe kuruluşu tarafından istenen belirli mali düzenlemeler veya sözleşmelerin kopyalarını yapın.

Son olarak, denetçinin geliri karşılığında cari yıllık muhasebe kayıtlarını yapın. NPO’nun mevcut olabilecek herhangi bir öngörülen organizasyon, program veya proje bütçesini sunun. Bu bütçeler, denetçiye ve kuruluşa, NPO’nun hedefleri ve mali beklentileri her yıl takip edip etmediğini görmesine yardımcı olur.