işveren için post-görüşme görgü kuralları

İş ilanına adaylar için, bir röportaj sonrasında bekleme süresi çoğunlukla fakir görüşmeler sonrası görgü kurallarını uygulayan görüşmeciler tarafından daha da kötüleştirilebilen stresli bir deneyimdir. Bir röportajın ardından görüşmeci tarafından atılan adımlar, organizasyona olumlu ya da olumsuz yansıyabilir ve pozisyon hakkında iş başkanının duygularını etkiler. İyi bir post-görüşme görgü kurallarını uygulamak, işverenlerin işe adayları işe alma sürecinin çeşitli aşamaları boyunca döngü içinde tutmasını gerektirir.

Görüşme sona erdiğinde, işveren adaya bir işe alma kararı verileceği bir zaman çizelgesi vermelidir. İstihdam edilen bazı yerler yalnızca işe seçildiyse adaylarla iletişim kurduğundan, görüşmeci seçilen adayın münhasır olarak bilgilendirilip bildirilmeyeceğini veya görüşülen tüm adaylara bildirimde bulunulacağını açıkça belirtmelidir. Görüşmeyi yapan kişinin görüşmeyi takiben adayı şahsen görmesi gerekir; çünkü bu samimi tartışma için iyi bir fırsattır.

İşe alma kararı verme süresi belirlendiğinde veya pozisyonun yapısında büyük bir değişiklik yapıldığı takdirde, görüşülen tüm iş ilanlarına haber verilmelidir. Aksi takdirde, mülakat görevlilerinin adayları başlangıçta kurdukları işe alım süreci boyunca aramaları gerekmez.

İşverenlerin işe alma kararı aldıktan sonra seçilen adayı telefonla ilk önce bilgilendirmeleri ve resmi bir teklif mektubu ile takip etmeleri gerekir. Teklif mektubu, görüşme sırasında veya öncesinde tartışılmış olsun ya da olmasın, pozisyonun en belirgin ayrıntılarının yazılı olarak onaylanması için kullanılır. Teklif mektubunda adaya kişisel olarak hitap edilmeli ve teklifin kabul edildiğini belirtmek için pozisyon ünvanını, maaşını, ikramiye, hisse senedi opsiyonları veya sağlık planı, başlangıç ​​tarihi ve imza hattı gibi fayda içermelidir.

Bazı işverenler yalnızca seçtikleri iş adasına işe alım kararını bildirirken, bazıları da görüşülen her kişiye bir telefon görüşmesi, e-posta veya resmi ret formuyla bildirir. Reddetme mektupları her bir adaya kişisel olarak hitap etmeli ve pozisyon için görüşme yapılması için adaya teşekkür etmelidir. Mektubu daha sonra başka bir adayın pozisyon için seçildiğini belirtmelidir. Görüşülen kişi, görüşmecinin gelecekte başka bir pozisyonda düşünmek isteyeceği güçlü bir adaydıysa, mektupta belirtilmelidir. Mektup, daha sonra, iş aramasında aday şans dileyerek kapanmalıdır.