gözden kaçan vergi indirimleri

İpotek faizi, hayırsever bağışlar, emlak vergileri ve hatta bazı sağlık masrafları gibi ortak vergi indirimlerine aşina olabilirsiniz. Bununla birlikte, vergi yükümlülüğünü azaltabilir veya vergi zamanında geri ödeme sağlayacak daha az kesintiyi göz ardı etmeyin.

Aracınızı hayır vergisi ile bağlantılı olarak kullanırsanız, kalifiye yolculuk için mil başına 14 sent düşebilirsiniz.

Doktor ziyaretleri ve reçeteli ilaçlar için eş ödemelerin maliyetine ek olarak, bağımlılık tedavi programları ve kayropraktik ve fizik tedavi masrafları için masraf düşebilirsiniz.

Gelir vergisi olmayan bir eyalette yaşıyorsanız, satış vergisi indirimini yapın. Aracınıza, teknelere ve uçaklara ödediğiniz vergiyi, bunun yanı sıra devlet ve kişisel gelir düzeyiniz için IRS tarafından belirlenen ücretten düşürün.

Ebeveyninizin bağımlısı değilseniz ve ebeveyniniz eğitiminize atfedilen öğrenci kredisi ödemeleri yaparsa, 2500 ABD Doları tutarında öğrenci kredisi faizinden düşebilirsiniz.

İpoteğinizin yeniden finanse edilmesi için ödediğiniz puanlar düşülebilir. Tek bir vergi yılda değil de, kredinin ömrü üzerinden kesinti yapın.